In Beuningen minder sterfgevallen aan kanker dan landelijk

pixabay-rook

4 september 2016 – Kanker is over het hele land gezien doodsoorzaak nummer één. Opvallend is dat de ziekte in de ene gemeente harder toeslaat dan in de andere. Zo overlijden in verschillende Groningse gemeenten verhoudingsgewijs veel meer mensen aan kanker. Buurtfacts bracht de cijfers in kaart en zocht naar een verklaring.

Het RIVM berekende op basis van sterftecijfers van het CBS per gemeente hoe vaak mensen overlijden aan kanker. Opmerkelijk is dat kanker in Groningen veel vaker tot de dood leidt dan elders in het land.

Risico

Volgens deskundigen zijn de negatieve uitschieters te verklaren door diverse risicofactoren. Zo komt kanker net als hart- en vaatziekten vaker voor bij mensen die leven in armoede en een laag opleidingsniveau hebben. Onder deze mensen wordt bijvoorbeeld meer gerookt, minder bewogen en is vaker sprake van overgewicht.

Al deze factoren vind je terug in Oost-Groningen, waar de zogeheten sociaaleconomische status (armoede, opleidingsniveau, werkgelegenheid) laag is. Zo ontstaan regionale verschillen en leven mensen in de ene gemeente gemiddeld zeven jaar langer dan in de andere.

Cijfers Beuningen

In de gemeente Beuningen overleden tussen 2011 en 2014 182 mensen aan hart- en vaatziekten. Rekening houdend met leeftijd, geslacht en inwoneraantal overleden er 3% minder mensen dan gemiddeld in Nederland aan hart- en vaatziekten. In het geval van kanker overleden in dezelfde periode 246 personen wat overeenkomt met 1% minder dan gemiddeld. Het verschil is echter te klein om toeval uit te sluiten. De cijfers zijn tot stand gekomen door een berekening van het RIVM.

Bron: RTL Buurtfacts

Hoe zat het ook alweer met het wel of geen verhoogde risico in Weurt?

Uit: Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:828-35:
‘Vijftig procent meer kanker in Weurt’ was een van de krantenkoppen in het regionale dagblad De Gelderlander in 1995. Aanleiding was de publicatie van een onderzoek door de GGD Regio Nijmegen naar het vóórkomen van kanker in Weurt (gemeente Beuningen). Dit onderzoek werd uitgevoerd nadat eind 1994 in dit dorp bij Nijmegen onrust was ontstaan omdat in een kort tijdsbestek enkele jonge vrouwen uit één straat aan kanker waren overleden.

De inwoners van Weurt vreesden dat deze extra gevallen van kanker waren veroorzaakt door uitstoot van bedrijven, zoals van dioxinen door de Afvalverbrandingsinstallatie Regio Nijmegen (ARN).

Link naar het artikel uit 2004 ‘Het riscico op kanker voor bewoners van Weurt’

Beuningen Magazine is mede mogelijk door:
knop-pijl-blauw-naar-laatste-berichten