BN&M en PvdA dienen motie inzake AZC

BNG-Microfoon-752

BEUNINGEN – In de raadsvergadering van 10 mei 2016 heeft de fractie van Beuningen nu en Morgen in samenwerking met de PvdA een motie ingediend om meer duidelijkheid voor omwonenden te krijgen omtrent het AZC aan de Hoge Woerd. De motie komt onder andere voort uit de gesprekken welke de fractieleden van Beuningen Nu En Morgen met de omwonende hebben gevoerd.

In de motie wijzen de partijen BN&M en PvdA erop dat er wensen zijn ingebracht door omwonenden en nabijgelegen bedrijven, dat er aan verschillende wensen en wijzigingen tegemoet gekomen is, dat er over de tijdsduur van het gebruik door het COA nog onduidelijk bestaat en dat de aanwezigheid van het AZC voor eigenaren van woningen in de nabije omgeving, van invloed kan zijn op de waarde van hun onroerend goed.

Het college is daarom opgedragen om:
– in alle met het COA te sluiten overeenkomsten, op te nemen dat de maximale tijdsduur 10 jaar of korter is;
– een regeling op te stellen voor vergoeding van schade voor eigenaren van woningen in de omgeving;
– financiële dekking te zoeken aan de hand van elke individuele situatie die zich hierbij voordoet.

Lees ook dossier AZC

Beuningen Magazine is mede mogelijk door:
knop-pijl-blauw-naar-laatste-berichten