Huis kopen voor starters gemakkelijker door Starterslening gemeente Beuningen

pixabay-hypotheek

BEUNINGEN, 15 november 2016 – De gemeente Beuningen wil het starters makkelijker maken om in Beuningen een woning te kopen. Vanaf 1 januari 2017 verstrekt de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de starterslening. De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopprijs van een woning en het bedrag dat woningzoekende maximaal kunnen lenen bij de bank.

Betere doorstroming op de huizenmarkt

De woningmarkt herstelt, maar voor starters blijft het lastig om een koopwoning te financieren. De gemeenteraad wil de doorstroming in de gemeente Beuningen stimuleren. Als mensen verhuizen naar een koopwoning komt er vaak een huurwoning vrij voor andere woningzoekenden. Om de komende drie jaar startersleningen te verstrekken heeft de gemeenteraad een eenmalig budget vastgesteld van 2 miljoen euro. Startersleningen kunnen worden aangevraagd voor zowel bestaande als nieuwbouwwoningen binnen de gemeente Beuningen.

Extra budget voor de eerste koopwoning

De starterslening is een tweede hypotheek die onder gunstige voorwaarden wordt verstrekt. De lening is bestemd voor de aankoop van een eerste koopwoning. Om in aanmerking te komen voor de starterslening mogen de verwervingskosten (inclusief bijkomende kosten) van de woning maximaal € 215.000,- bedragen. De starterslening bedraagt maximaal €30.000,-. De eerste drie jaar betaalt de starter geen rente en aflossing. Pas als het inkomen van de koper stijgt gaat hij dit betalen. De lening geldt voor iedere woningzoekende in Nederland die zich wil vestigen in de gemeente Beuningen en wordt verstrekt onder NHG-voorwaarden.

Beuningen Magazine is mede mogelijk door:
knop-pijl-blauw-naar-laatste-berichten