Meer kinderen naar kinderopvang

kinderopvang-cbs

Er gaan weer meer kinderen naar de kinderdagopvang na drie jaren van daling. De Belastingdienst keerde in 2015 voor 767 duizend kinderen kinderopvangtoeslag uit, een stijging van 12 duizend ten opzichte van 2014. In topjaar 2011 gingen ruim 835 duizend kinderen naar een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang. Dit meldt CBS.

Sinds 2014 gaan meer kinderen naar de buitenschoolse opvang (bso) dan naar de dagopvang. De buitenschoolse opvang verwelkomde 356 duizend kinderen in 2015 en 344 duizend kinderen gingen naar de dagopvang. Daarnaast gingen 141 duizend kinderen naar een gastouder. Van 2007 tot en met 2011 groeide het aantal kinderen in de formele opvang nog. Daarna gingen ieder jaar steeds minder kinderen naar de opvang, maar in 2015 steeg het aantal kinderen weer voor het eerst.

Kinderopvang is voor veel mensen een uitkomst. Op deze manier kunnen ouders werk en ouderschap combineren. Vorig jaar gingen voor het eerst sinds 2011 weer meer kinderen naar bijvoorbeeld de kinderdagverblijf of naar gastouders. Het ging om ongeveer 780.000 kinderen.

Kinderopvang is mooi maar ook duur. En bijna niemand kan het helemaal zelf betalen. Daarom kregen vorig jaar ruim een half miljoen ouders kinderopvangtoeslag. Ouders betalen gemiddeld € 475,- voor opvang van hun kinderen. Van de Belastingdienst kregen ze bijna driehonderd euro in de vorm van kinderopvangtoeslag terug. 62% van de kosten van de ouders werd dus vergoed. Dit is een stuk lager dan in 2008 toen het nog 81% was.

Kinderen van drie jaar gaan het vaakst naar de opvang en ze gaan ook de meeste uren per week. Zodra kinderen op de basisschool zitten, kunnen ze niet meer naar een kinderdagverblijf maar zijn ze aangewezen op de buitenschoolse opvang of op een gastouder. Hoe ouder kinderen zijn, hoe minder vaak er hier gebruik van gemaakt wordt. Van dertig kinderen uit groep 1 gaan tien à elf kinderen naar de opvang, in groep acht is het er nog maar één of twee.

>> Kinderopvang in Beuningen

Beuningen Magazine is mede mogelijk door:
knop-pijl-blauw-naar-laatste-berichten