Pandeigenaren centrum Beuningen gaan niet meebetalen

centrum-beuningen

BEUNINGEN, 5 november 2016 – De ondernemers in het centrum van Beuningen en de gemeente zijn van mening dat alle bij het centrum betrokken partijen financieel bij zouden moeten dragen om het centrum leefbaar te houden. De ondernemers dragen sinds 2013 reclamebelasting af, de gemeente geeft vanaf 2017 een structurele subsidie van € 20.000,- en voor een bijdrage door pandeigenaren (BIZ-bijdrage) was een verordening in voorbereiding. Deze verordening kon wettelijk alleen in werking treden als een meerderheid van de pandeigenaren ermee instemden. Dit laatste is niet gebeurd.

Achtergrond

De ondernemers in het centrum van Beuningen en de gemeente maken zich zorgen over de toekomst van het centrum van Beuningen. Om de financiële middelen te hebben om o.a. de leefbaarheid van het centrum van Beuningen te verbeteren is eind 2012 de reclamebelasting ingevoerd. De reclamebelasting wordt door de ondernemers afgedragen. Met de komst van de reclamebelasting is ook de Stichting Centrum Management (SCMB, meer bekend als ‘Hart van Beuningen’) opgericht. De SCMB heeft als doel het versterken van het economisch en sociaal- maatschappelijk functioneren alsmede het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat in het centrum van Beuningen. De gemeente heeft onlangs als prioriteit voor 2017 gesteld om ook structureel financieel (€ 20.000,- ) in het centrummanagement bij te dragen.

Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ)

De ondernemers en de gemeente zijn zich er van bewust dat het gezamenlijk optrekken noodzakelijk is. Maar, zij stellen ook dat de medewerking van de pandeigenaren hierbij onontbeerlijk is. Met de komst van de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) is er een wettelijke basis gelegd om ook van pandeigenaren een bestemmingsbelasting (BIZ-bijdrage) te heffen. De bijdrage is te gebruiken voor extra voorzieningen. Het gaat om voorzieningen in het gezamenlijk belang van de ondernemers en het algemeen belang maar die niet behoren tot de basisvoorzieningen van de gemeente. De gemeente is naar aanleiding van de Wet BIZ aan de slag gegaan om ook in Beuningen de BIZ-bijdrage te gaan heffen.

Voorstel afgewezen

In september heeft de gemeenteraad ingestemd met een verordening om het mogelijk te maken om de BIZ-bijdrage aan pandeigenaren in het centrum van Beuningen op te leggen. Echter, bij wet is voorgeschreven dat de gemeente Beuningen eerst een draagvlakmeeting onder de pandeigenaren in het centrumgebied moet uitvoeren. Dit is inmiddels gedaan en de uitkomst is dat er net niet de vereiste 2/3 van de stemmen voor gehaald zijn. Van de 116 stemmen hebben 74 pandeigenaren voor gestemd en 42 tegen. Om de BIZ-bijdrage in te voeren waren 78 stemmen nodig.

Het college van B&W van de gemeente Beuningen zegt de uitkomst te betreuren maar zal de voorgestelde bijdrage van € 20.000,- aan het Centrum Management Beuningen beschikbaar blijven stellen. “Het nu terugtrekken van deze bijdrage zou een verkeerd signaal zijn”, aldus het college. Het college gaat in overleg treden met de Stichtingen ‘BIZ Vastgoed Centrum Beuningen’ en ‘Centrum Management Beuningen’ over de gevolgen van deze uitslag.

Lees meer berichten over ondernemers in Beuningen

Beuningen Magazine is mede mogelijk door:
knop-pijl-blauw-naar-laatste-berichten