Radboudumc start met afspraakherinnering per sms

smartphone

NIJMEGEN, 22 september 2016 – Het Radboudumc stuurt voortaan alle patiënten met een afspraak op de polikliniek of een onderzoeksafdeling 48 uur van tevoren een sms.

Dagelijks hebben honderden patiënten een afspraak op de polikliniek of een van de onderzoeksafdelingen van het Radboudumc. Vaak worden deze afspraken ruim van tevoren ingepland. Daardoor kan het gebeuren dat patiënten een afspraak vergeten, deze op het laatste moment willen verplaatsen of af moeten zeggen. In het sms-bericht staan de datum en het tijdstip van de afspraak vermeld.

Optimale service

Door patiënten op deze manier persoonlijk te attenderen op hun afspraak wil het Radboudumc ze een optimale service bieden. Tegelijkertijd wil het ziekenhuis het aantal afspraken dat om eerder genoemde redenen niet door kan gaan terug dringen. Zo blijft een spreek- of onderzoekskamer niet onnodig leeg, kan het personeel doorwerken en hoeven andere patiënten niet onnodig te wachten.

Wijziging nummer doorgeven

Patiënten van wie het mobiel nummer wijzigt, kunnen dit doorgeven via mijnRadboud, bij de inschrijfbalie of bij de balie van de polikliniek. Daar kunnen ze ook doorgeven dat ze het sms-bericht liever 24 of twee uur van tevoren ontvangen, of helemaal niet meer willen krijgen.

Bron: Radboudumc

Beuningen Magazine is mede mogelijk door:
knop-pijl-blauw-naar-laatste-berichten