Weg vrij voor nieuw wegenbeleidsplan

pixabay-asfalt

BEUNINGEN, 19 oktober 2016 – De Beuningse gemeenteraad ging dinsdagavond 18 oktober akkoord met het nieuwe wegenbeleidsplan. Vanaf 2018 maakt de gebruikelijke onderhoudscyclus plaats voor risicogestuurd beheer. De gemeente voert het onderhoud dan niet meer uit volgens een vast schema, maar kijkt welk onderhoud een weg op een bepaald moment nodig heeft.

Wegen verschillen van elkaar in functie (bijv. rijbaan, fietspad, voetpad), gebruik (bijv. auto-, vracht- en landbouwverkeer) en wegstructuur (bijv. doorgaande weg, woonerf, gebiedsontsluiting). De veiligheid van een weg staat altijd voorop, maar per weg wordt bekeken welke staat van onderhoud het beste past bij de situatie. Fietsers en voetgangers vinden vlakke paden erg belangrijk, zodat ze niet struikelen of vallen. In woonwijken is de gereden snelheid relatief laag en wegen in het buitengebied moeten veilig zijn. Wegen die zorgen voor gebiedsontsluiting, zoals de Van Heemstraweg, zijn belangrijk voor de regionale doorstroming van het verkeer. Deze wegen moeten in een goede conditie zijn om de kans op onvoorziene afsluitingen zo klein mogelijk te houden.

Behoeftebepaling

Dit maakt dat de ene weg meer of ander onderhoud nodig heeft dan de andere. Ook het gebruik van vernieuwende en duurzamere materialen maakt dat de onderhoudscyclus van bepaalde wegen in de loop der jaren verandert. Elke weg vraagt dus om een eigen onderhoudsniveau en aanpak. Risicogestuurd beheer speelt in op deze behoefte.

Acceptabel niveau

Per functie en wegstructuur kijkt de gemeente welk onderhoud een weg op een bepaald moment nodig heeft. Wat is hiervan het effect op de bereikbaarheid, de veiligheid, het aanzien en de financiën? De komende jaren wordt naar een acceptabel basisniveau gewerkt, waarbij gezocht gaat worden naar een optimale balans tussen prestatie, risico en kosten. Dit basisniveau wordt uitgedrukt in een kwaliteitsscore.

Op dit moment is de gemiddelde kwaliteitsscore lager dan het niveau dat de gemeente wilt hanteren. De beschikbaar gestelde financiële middelen bepalen hoelang het duurt voordat de gemiddelde kwaliteitsscore op alle wegen op niveau is. Door risicogestuurd beheer kan het zijn dat er meer geld gaat naar wegen met een belangrijke wegstructuur en minder naar wegen met een minder belangrijke wegstructuur. Hierdoor zet de gemeente de financiële middelen doelmatiger in en past het onderhoudsniveau bij de behoefte van de weg.

Beuningen Magazine is mede mogelijk door:
knop-pijl-blauw-naar-laatste-berichten