Werkgroep Laan 1945 kapt ermee!

weurtlab-bijeenkomst-30-04-2014

WEURT, 12 oktober 2016 – Na twee en een half jaar zorgen voor meer reuring en het ontwerpen van een moderne inrichting van Laan 1945, stopt “Werkgroep Laan 1945” met haar activiteiten. Het samen optrekken met bestuur en ambtenaren van de gemeente blijkt lastiger dan gedacht.

Waar gaat het over?

Sinds een jaar of twee maakt de gemeente Beuningen met het project “Laan 1945 Weurt” deel uit van een landelijke pilot om te komen tot een flexibel bestemmingsplan waarbij de burger een grotere vrijheid krijgt tot invulling van de eigen woon- en werkomgeving. Daarbij zijn door de gemeente Beuningen een aantal werkgroepen in het leven geroepen met het doel vanuit de burgerij na te denken over de planologische invulling van het gebied Laan 1945, onder het motto “de burger is aan zet”. Het was de bedoeling dat er sprake zou zijn van een terugtrekkende rol van de gemeente. De rol van de gemeente zou dan moeten zijn van adviserende aard en om plannen van burgers te toetsen aan wettelijke eisen e.d.

Ontwerp parkeerplaats

De afgelopen 2 jaar heeft de werkgroep hard gewerkt. Er is een tekening gemaakt van hoe Laan 1945 er uit zou kunnen zien over een aantal jaren. Ook ligt er een ontwerp voor de parkeerplaats bij de winkels. Dit zou een plein moeten worden waarop geparkeerd kan worden, maar waar ook kleine evenementen plaats kunnen vinden. Waar de marktkooplui een eigen stroompunt hebben. De kerstboom zou dit jaar voor de derde keer bij de speeltuin komen te staan.

Veiliger verkeer

Om het verkeer af te remmen zijn er, samen met bewoners, bloembakken geplaatst in de straat. Onlangs is er nog een actie gehouden in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, zodat de schoolkinderen veilig over Laan 1945 naar hun nieuwe school kunnen fietsen en lopen!

Geen ruimte voor inbreng

Het gemeentelijk apparaat kan moeilijk wennen aan het samen optrekken met een groep als “Werkgroep Laan 1945”. De gemeente is gewend om zelf te beslissen en informeren pas wanneer hun plan panklaar is, ruimte voor inbreng is er dan niet. De inbreng en zienswijze van de werkgroep komt dan niet meer van pas. De gemeente Beuningen wil op dat moment alleen nog informeren en uitvoeren.

Parkeerplein is geen milieustraat!

De werkzaamheden van de werkgroep zijn, na een aantal andere vergelijkbare voorvallen, uiteindelijk stukgelopen op het aantal ondergrondse containers dat op het huidige parkeerplein geplaatst wordt. Met name de voorgenomen plaatsing van alle drie containers voor restafval voor heel Weurt-Zuid, plus de 2 bestaande glasbakken en de kledingcontainer, maken van het parkeerplein een milieustraat! De kwaliteit van het plein zal daardoor sterk verslechteren. Terwijl wij de opdracht hadden het plein aantrekkelijker te maken. We hadden mooie plannen en hebben die ook besproken met de gemeente, maar zij hechten meer waarde aan het uitvoeren van het afvalbeleid.

Opdracht teruggeven aan de gemeente

De werkgroep Laan 1945 heeft daarom besloten de opdracht die ze op de “Weurt/ Lab”-bijeenkomst van 2 jaar geleden in De Kloosterhof heeft gekregen, terug te geven aan burgemeester Carol van Eert.

Het is met veel spijt dat de Werkgroep Laan 1945 deze opdracht terug geeft, maar het is gebleken dat het voor de gemeente te lastig is om handen en voeten te geven aan de door de gemeente zelf geïnitieerde ontwikkelingsstrategie. Dit ondanks de goedwillende inzet van de projectleider van de gemeente en van een externe deskundige om het proces te begeleiden.

Leden Werkgroep Laan 1945,
Mocht u willen reageren op dit artikel, dan kan dit via e-mail naar: weurtplus@chello.nl

Noot redactie: Een delegatie van de groep heeft a.s. maandagmiddag nog een gesprek met de burgemeester waarbij zij het besluit willen toelichten.

Beuningen Magazine is mede mogelijk door:
knop-pijl-blauw-naar-laatste-berichten